Sessie Recap

The time of hiding has passed. Now, the Name-givers have returned, and reclaimed their place in the world. The fight is not over. The Horrors still linger in this world -- in the cities and ruins lost during the Scourge. A corrupt Empire seeks to reclaim its provinces, and Name-givers with dark ambitions seek to set themselves up as the new power in the absence of the Empire. In this Age of Legend, only heroes can stand against the soul-rending power of the Horrors, and the dark machinations of those corrupt with power. Become these brave souls, and roleplay in Earthdawn, the Age of Legend.

Moderators: Choukrout, David

User avatar
David
Pawn of Evil
Pawn of Evil
Posts: 547
Joined: Tue Oct 07, 2003 3:16 pm
Contact:

Sessie Recap

Postby David » Thu May 12, 2005 1:40 pm

Sessie van 11/05, in 10 delen

1. Over het vinden van een afgerukt Elfenhoofd

Men zit in de herberg, men drinkt met mate wegens weinig geld.
In deze herberg merken Garak en Illieth een van de onthoofde elfen op, die even later de herberg uit gaat, prompt gevolgd door Garak (Lightfoot, de Ninja).
Garak volgt hem een paar steegjes in, de Elf probeert hem duidelijk af te schudden. Garak ziet hem nog net in een rioolput verdwijnen.
De rest van de groep is Garak ook gevolgd en zien hem eveneens in de rioolput verdwijnen. Een paar kruisingen door de donkere riolen later is Garak de Elf kwijt. De rest van de groep heeft hem ondertussen ingehaald, van discretie is nu totaal geen sprake meer.
De Dwerg onderzoekt de riolen nader met behulp van z'n thermic vision en ontdekt een nog lauwe afdruk tegen een muur. Ze volgen deze gang en even later ontdekt Garak het hoofd van de Elf, brutaal van z'n lichaam gerukt. Er wordt besloten het hoofd mee te nemen (in de zak van de Dwerg), en de riolen te verlaten.


2. Het sprekende hoofd

Het duurt niet lang alvorens de Dwerg merkt dat het hoofd zijn aandacht probeert te trekken, door te hoesten in de zak; en eventjes later zelfs te beginnen fluiten.
De Dwerg zet het hoofd op de rand van een fontein op een pleintje waar de groep voorbijkomt. Dit trekt uiteraard de aandacht van de voorbijgangers, waarop de mimes Zorg en Zilnar een show beginnen om dit te coveren. Het lukt hen nagenoeg aardig, ze verdienen er 4 coppers mee.


3. Een brutale overval

Garak ziet in het publiek iemand met een vette beurs staan die erom vraagt te worden overvallen. Hij volgt hem een donker steegje in en komt even later, 54 coppers en één silver rijker terug met de welgekozen woorden: "ik moest even pissen".


4. De dromen

Garak meent zich een aantal heldenverhalen te herinnen waarin scenes voorkomen net als in z'n droom; deze spelen zich af in Parlainth. De groep besluit op Garak's advies een karavaan te zoeken die richting Parlainth zou gaan.
Ze vinden vrij makkelijk een karavanier die hen als huurlingen aanneemt. Ze kunnen gratis meereizen en eten, worden 1 zilver per dag betaald en dubbel wanneer er wordt gevochten.
Deze karavaan vertrekt 3 dagen later. De groep besluit naar hun gebruikelijke slaapplaats terug te gaan en daar te overnachten. Die nacht hebben ze opnieuw allemaal hun nachtmerrie, die hun nachtrust danig stoort.


5. De waterput

In afwachting van het vertrek van de karavaan keren ze de volgende dag terug naar de waterput die ze een dikke week eerder hebben ontdekt.
Bij nadere inspectie blijkt deze waterput gevuld te zijn met elfenhoofden die op dezelfde manier zijn afgerukt als hetgeen dat ze in de riool vonden.
Garak besluit zijn zak te gebruiken om de hoofden uit de waterput te heisen. Dit blijkt een beetje een jammerlijke beslissing te zijn, aangezien de zielen van deze onthoofde Elfen nu verbonden zijn aan zijn zak en met honderden tegelijk tegen hem babbelen.


6. De pompoenstad

Na het wegruimen van de hoofden ontdekt Garak onderin de waterput een luik. Na dit ontzettend hardhandig weg te hebben gerukt blijkt er een trap te zijn die verder de diepte ingaat.
Illieth de Nethermancer daalt ook af in de waterput en samen gaan ze de trap af tot ze in een kamer komen met een verzegelde deur. Deze kamer is van grond tot plafond helemaal volgeschreven met runes. Bij nadere inspectie kan Illieth eruit afleiden dat dit beschermingsrunes zijn die niet meer actief zijn.
Illieth en Garak gaan samen de verzegelde deur door. Ze komen in een soortgelijke kamer met een grote metalen poort. Nadat ze deze doorgaan ontdekken ze een soort van wachtkamer waar een totaal onthutse wachter hen beveelt naar z'n overste mee te komen.


7. De gestoorde koning

Garak en Illieth worden uiteindelijk bij de koning gebracht, die er nogal vreemde gewoontes op nahoudt zoals mensen zonder al te veel aanstoot op te hangen.
De koning beslist dat er een beeldhouwwedstrijd zal worden gehouden om te beslissen of ze al dan niet pionnen van Horrors zouden zijn.
Deze wedstrijd loopt goed af voor onze protagonisten. Ze merken nu niettemin wel dat de pompoen hier een zeer stevige positie blijkt te hebben. De koning laat onze helden wegbrengen naar een tempel waar ze kunnen rusten alvorens verder getest te worden door z'n assemblee van magiërs.


8. De West-Vleugel

Nadat Garak en Illieht met vrucht slagen voor de testen van de magiërcongregatie, besluit de koning dat hij hun hulp wel kan gebruiken bij het onderzoeken van de West-Vleugel van deze verloren stad. Deze is al een hele tijd onbewoond, maar recent zijn er vreemde dingen beginnen gebeuren, zoals mensen die er verdwijnen of compleet geschift terugkomen.
Illieth wordt ook aangesproken door een van de magiërs van de koning. Dit blijkt eveneens een Nethermancer te zijn die Illieth nodig heeft voor een ritueel om z'n teergeliefde weer tot leven te wekken.
Ondertussen heeft Garak besloten z'n babbelende zak wat manieren bij te brengen, en het is hem gelukt slechts met een vertegenwoordig van de 100'en stemmen te praten, nl Banadiel. Deze vertelt hem dat hij en zijn groep zijn proberen ontsnappen uit deze stad maar dat dat nogal is... foutgelopen.
De koning biedt Garak en Illieth een koffer vol goud aan indien ze het probleem oplossen. Hiervoor zullen ze de volgende dag volledig uit vrije wil de West-Vleugel ingestuurd worden.

9. Ondertussen... 50 meter hoger

Zorg, de mime-illusionist besluit dat het wachten nu wel mooi is geweest en gaat de waterput in. Hij stuit op dezelfde kamers als Illieth en Garak eerder maar komt voor een gesloten deur te staan.
Als reactie hierop... klopt hij aan. Hij hoort wat gestommel, en dan het duidelijk barricaderen van de deur.
Hij probeert alsnog binnen te geraken door een Light spell te casten binnen de deur om de mensen binnen naar buiten te jagen.
Dit mislukt echter, en hij hoort binnen geschreeuw en even later beginnen de runen ronden hem ritmisch te gonzen. Zorg is wat onthutst en vlucht opnieuw naar boven. De runen beginnen nu ook licht te geven en steeds sneller en luider te gonzen tot ze overgaan in een gepiep.
Zorg ontdekt dat de waterput opnieuw is afgesloten.
Plots voelt hij een zekere kracht aan z'n huid trekken, alsof hij over z'n hele lichaam in een slangengreep wordt genomen.
Z'n huid draait een kwartslag terwijl z'n lichaam ter plaatse blijft, met het overduidelijke gevolg dat Zorg nu neerstuikt en nog steeds bij bewustzijn onderaan de waterput kermt van de pijn, ongehoord door z'n companen bovenaan de waterput.


10. Het ritueel van de Nethermancer Badalin

Illieth en Garak worden bij het slaan van de nachtgong opgehaald door Badalin om zijn ritueel te volbrengen. In ruil biedt hij Illieth kennis en leiding aan.
Zodoende beginnen ze aan het ritueel, dat bijna fataal afloopt voor zowel Illieth als Badalin. Het is niettemin een succes.
Badalin vertelt Illieth en Garak dat in de West-vleugel waarschijnlijk een Horror huist die ze nooit zullen aankunnen.
Nog steeds verblind door vreugde om het herleven van z'n teergeliefde Illuviel gaat Badalin bijna ogenblikkelijk akkoord met het voorstel van Garak en Illieth om de Kaer die nacht nog uit te vluchten.
Met de hulp van Badalin raken ze probleemloos tot aan de waterput, alwaar ze hun zwaarverminkte compaan Zorg aantreffen. Ze besluiten hem mee te nemen naar boven en te redden wat er te redden valt.


Wordt vervolgd...

XP:
Roeland/Kenneth: 500
De rest: 300
Last edited by David on Thu Jun 09, 2005 3:06 pm, edited 3 times in total.

User avatar
David
Pawn of Evil
Pawn of Evil
Posts: 547
Joined: Tue Oct 07, 2003 3:16 pm
Contact:

Postby David » Fri May 20, 2005 11:22 pm

Intersessie

Jullie komen terug bij jullie gebruikelijke herberg tegen de ochtend. Binnen 1 dag vertrekt de karavaan die jullie van plan zijn te volgen. Badalin laat jullie weten dat hij in Bartertown zal blijven met Illuviel. Hij laat de naam van z'n verblijfplaats achter bij jullie.

Jullie hebben dus 1 dag en 1 nacht om vrij te spenderen. (Illieth is doodop en gaat slapen wanneer jullie toekomen in de herberg, degenen die boven hebben gewacht en Garak kunnen indien ze dat willen een nachtje doordoen). En de troll... tja.

Indien er dingen worden ondernomen die op het forum afgehandeld kunnen worden: be my guest, dat is het doel van deze post :)
you laugh at me cuz i'm different, i laugh at you cuz your all the same
- che guevara

User avatar
David
Pawn of Evil
Pawn of Evil
Posts: 547
Joined: Tue Oct 07, 2003 3:16 pm
Contact:

Postby David » Thu May 26, 2005 11:24 pm

Sessie van 26/05, oftewel een inleiding tot de gevechtsregels en -technieken van ED

11. Zorg's operatie

Illieth besluit om Zorg's mond weer open te maken, na wat heen en weer 'gecommuniceer'.
Dit loopt echter niet helemaal van een leien dakje. Hoewel Zorg's mond nu weer open is, is deze ook heel ERG open. Zilnar, de Elf swordmaster besluit om Zorg nog wat verder te helpen, door nieuwe gaten te maken voor z'n ogen en voor z'n rectale opening. Dit laatste eindigt in een propere gatspleet en Elfenhanden vol Trollenstront.


12. Het vertrek van de karavaan

De volgende dag vertrekt de karavaan. Deze bestaat uit 15 mensen: de leider Buxom, de navigateur Fizz, de huurlingentemmer Lauge, 5 karavanisten en onze 7 protagonisten die zich als huurling hebben voorgedragen.
De eerste dag verloopt voorspoedig, en eindigt in de laatste dorpjes die deel uitmaken van het geheel van Bartertown.
De helden zetten samen met de rest van de karavaan het kamp op en gaan dan slapen om de volgende ochtend verder te trekken.
De leider van de karavaan besluit Zorg mee te laten reizen, doch hij wordt omwille van zijn toestand niet betaald.


13. De Scorchers

De tweede dag verloopt normaal tot wanneer Fizz rond de middag terugkomt van een kleine verkenningsronde met slecht nieuws: een twintigtal scorchers zijn onderweg naar de karavaan, waarschijnlijk om deze te overvallen.
Buxom vertelt dan met een zekere schaamte dat op een van de twee karren zich een gevangene bevindt, en dat dit een scorcher is, hoogstwaarschijnlijk van deze groep die hem nu komen bevrijden.
De groep besluit halt te houden en verdedigingen te treffen voor de beveiliging.
Illieth roept hiervoor een aantal geesten uit de onderwereld op die hij opdraagt het kamp te beschermen.
Na een gespannen wachttijd verschijnt op de horizon een stofwolk die de scorchers aankondigt. Deze blijken niettemin maar met tien te zijn, en het gevecht loopt voorspoedig voor onze protagonisten.
Plots merkt Illieth dat de leider van de karavaan en z'n luitenanten zich uit de voeten maken. Ook Garak lijkt verdwenen te zijn.
Bij deze ontdekking komt een nog minder voorspoedige ontdekking, namelijk dat de tweede helft van de scorchers nu in hun rug zit. De hoofdman van de scorchers biedt hen aan zich over te geven, wat na kort beraad door de overblijvende groep karavaniers wordt aanvaard.
Ze worden weggevoerd naar het kamp van de scorchers.
Bij deze groep die zich hebben overgegeven zitten niettemin de twee mimes niet bij, die voor dood zijn achtergelaten op de gevechtsplaats; en Garak, die niet meer te vinden is.

Wordt vervolgd...

XP: 200
Last edited by David on Thu Jun 09, 2005 3:08 pm, edited 3 times in total.

User avatar
David
Pawn of Evil
Pawn of Evil
Posts: 547
Joined: Tue Oct 07, 2003 3:16 pm
Contact:

Postby David » Thu Jun 02, 2005 1:47 am

Sessie van 01/06, of het belang van beenderen die niet fout zitten

14. Het kamp van de Scorchers

Bij aankomst in het kamp van de scorchers worden de gevangenen in een centrale tent geplaatst. Tot de groep behoren Illieth, Niall, Gasduq de obsidiman, de... Dwerg (ik weet niet waar die character sheet is :( ) en de 5 passagiers van de karavaan. De tent wordt door een nogal timide Ork bewaakt; die dan ook het mikpunt van de pesterijen van onze helden wordt.
Een van de passagiers vertelt dat hij eigenlijk van Theraanse afkomst is en dat hij weet heeft van een diplomatische voorpost op een paar uur stappen van dit kamp.


15. Deux mimes perdus dans la savanne

Wat betreft de mimes... deze besluiten te wachten tot de Scorchers ver uit zicht zijn en dan zelf op pad te gaan met de achtergelaten goederen van de karavaan. Als teken van respect bouwen ze twee pseudo-graven waar hun eigen namen opstaan.
Ze volgen een tijdje het spoor van de Orks, waarna ze van het spoor weggaan om hun kamp op te slaan voor de komende nacht.
Hierbij volgt een hevige nachtelijke gemimeerde discussie in hun tentjes.
Ze zijn verloren, verloren in de savanne!


16. De ontsnapping

Na de wachter genoeg te hebben gepest om een leger geharde spartanen mentaal te breken besluiten ze hem naar binnen te grabbelen en van het feestgewoel gebruik te maken om te ontsnappen.
Dit lukt vrij aardig, ze plaatsen zelfs de blauwgeslagen Ork terug voor de tent waarin ze gevangen zaten en weten zonder verdere hindernissen te ontkomen.
Na de passagiers in veiligheid te hebben gebracht keren een paar van onze helden terug naar het kamp om hun spullen op te pikken. Deze blijken, na het obligatoire vermoorden van een slapende Ork, bij het kampvuur te liggen dat de Orks hebben aangelegd om rond te feesten.
Ze laten hun spullen dus achter en trekken verder naar de diplomatische voorpost alwaar ze van een Theraanse ambassadeur onderdak moeten verwachten.


17. De Wyndlink

Wanneer onze protagonisten aankomen bij de Theraanse voorpost zien ze een nogal vreemde Windling rondvliegen die na een paar ogenblikken verdwijnt.
Dit wekt enige argwaan op bij de groep, maar ze besluiten toch de voorpost te betreden.


18. Ralf vertelt verhaaltjes en de Theraanse ambassade

Ralf (de Theraanse karavaan-passagier) blijkt de broer te zijn van Thom, die blijkbaar de ambassadeur is en dus de groep binnen deze muren zou moeten leiden.
Bij het eten dat Thom snel laat klaarmaken voor onze helden vertelt Ralf sterke verhalen over hun ontsnapping waarbij hij zichzelf sterk in het licht zet.
Dit wordt minder gewaardeerd door de helden, die daarna besluiten dat hij het nieuwe doelwit voor hun pesterijen zal worden.
Na het eten wordt op verzoek van de helden een van de lijken getoond waarbij de deze vreemde Windlings, Changelings, de hand in de moord zouden hebben gehad. Dit lijk blijkt volledig door eigen vervormde botten doorboord te zijn.
Thom verneemt nu dat hun twee vermiste vrienden in waarheid mimes zijn. Thom kraait dat hij een gigantische liefde voor de kunst van het mimeren heeft en laat meteen 3 van z'n mannen uitrijden om de mimes veilig terug te brengen.
Echter, wanneer ze net buiten de muren zijn weerklinkt er een ijselijke schreeuw. Hun lichamen worden opnieuw binnengebracht, de botten lijken helemaal vervormd en doorboren de vitale organen van deze mannen.


19. Changelings vallen aan!

Na enig beraad besluit iedereen te gaan slapen terwijl er een wacht wordt gehouden. De nacht verloopt verder zonder incidenten en rond het middaguur staat iedereen op. Ze worden tijdens het eten gestoord door een hysterische wachter die komt binnengelopen met de melding dat de Changelings aanvallen. Wanneer onze helden naar buiten kijken merken ze dat de toren waarin ze zitten omsingeld is door Changelings.
Een aantal Changelings vliegt tot aan de ramen en worden daar neergeslagen door de wachters en onze groep helden.
Wat lijkt een patstelling te worden wordt verbroken doordat de Ork Scorchers opgerukt zijn naar deze voorpost, het spoor volgend van de Obsidiman.
De Scorchers chargeren na wat strijdkreten de Changelings. Ze worden echter vrij gruwelijk verslagen, en liggen agoniserend als speeltuig van de Changelings tegen de vlakte.
De Theranen besluiten van deze afleiding gebruik te maken door nu zelf rechtstreeks de Changelings te chargeren. De Theraanse Sorcerers "verstevigen" de troepen, en onze helden besluiten deel te nemen aan de afstraffing.
Na een korte voorbereiding stormen ze dus naar buiten en hakken op een efficiënte, staalharde, Duitse manier de Changelings in de pan.
Een van de Theranen laat hierbij echter het leven, en zowel Gasduq als Illieth worden zwaar gewond in dit gevecht.


20. En verder...

De groep besluit nu terug te keren naar het Ork-kamp en bij aankomst merken ze dat daar niemand meer over is. Ze roven het kamp leeg en besluiten dan op zoek te gaan naar hun verloren mimes en Garak.


Wordt vervolgd...

XP: 300

User avatar
David
Pawn of Evil
Pawn of Evil
Posts: 547
Joined: Tue Oct 07, 2003 3:16 pm
Contact:

Postby David » Thu Jun 09, 2005 4:28 pm

Sessie van 08/06, Episode IV: A new hope

21. De mime-graven

Op zoek naar de mimes keren onze helden terug naar de plaats waar ze gevochten hebben met de Scorchers; hier vinden ze op het eerste zicht slechts een kapotte kar. Dan ontdekken ze twee graven waar de namen van de mimes op staan. Hun ontsteltenis maakt snel plaats voor ongeloof: niemand kende de namen van deze mimes toch? Illieth legt de graven open en hun intuïtie blijkt juist te zijn. De graven zijn leeg, dus de mimes leven nog! Er is nog hoop.


22. De geit

De groep doorzoekt het hoge gras en het kleine bosje zonder zich te bekommeren om gemekker dat dichterbij komt. Iedereen, buiten Brynioch, begint zich heel erg slaperig te voelen, en het is verschrikkelijk moeilijk om niet gewoon eventjes te gaan liggen en een dutje te doen.
Wanneer het gemekker op een hoogtepunt komt, en er een geit verschijnt, vallen degenen die nog niet waren gaan liggen gewoon om. Brynioch, de enige die nog wakker is, ziet uit de bomen een aantal leeuwen vallen, uit de lucht een aantal vogels; alles rondom hem lijkt in slaap te zijn gevallen. Er is slechts een geit die gezapig voorttsjokt en af en toe eens mekkert.
Wanneer de geit ver genoeg verwijdert is wordt als eerste het alfamannetje van de leeuwen wakker, die nogal verward tegen Brynioch begint te grommen. Terwijl de rest van de overgebleven karavaniers langzaam bijkomt is Brynioch wegens gebrekkige kennis van de fauna de leeuw al hevig aan het opjutten. Het loopt gelukkig voor Brynioch af met slechts een paar schrammetjes.


23. Een nieuwe karavaan

Bij het zoeken naar de overblijfselen van de karren en de karavaan heeft Illieth een eindje verder een heirbaan ontdekt. Ze besluiten deze te volgen in de richting van Parlainth, de passagiers gaan akkoord met het momenteel verder uitbetalen voor bescherming.
Na deze baan een paar uur te hebben gevolgd zien ze in de verte een stofwolk die zich traag verderbeweegt. Wanneer ze deze ingehaald hebben blijkt dit een andere karavaan te zijn die richting Parlainth gaat; deze karavaan bestaat uit een 50-tal mensen.
Wanneer ze worden voorgesteld aan een van de leiders van de karavaan ontmoeten ze ook Garak opnieuw, ... en de drie verraders van de karavaan waar ze oorspronkelijk mee waren vertrokken. Deze houden vol dat Garak een Scorcher is die ze gevangen hebben en dat ze onze protagonisten nog nooit hebben gezien. Omdat onze helden in de meerderheid zijn worden de drie momenteel in een kooi gestopt tot als er tijd vrijgemaakt kan worden om een geïmproviseerd proces in te richten. Dan houdt de karavaan halt voor de nacht.
De leden van de karavaan, ter herinnering:
- Kaartlezer (Human, Jun)
- Varyal + volgelingen (Kilian m, Jill v, Loak m, Freja v, Olga v)
- Huurlingen (15) (orks/dwergen)
- Meso (obsidiman) en z'n 3 Windling handmaidens (Yai, Fao en Xue)
- De menners (dwergen, Iguk, Loak, Kioll, Uykli, Kioll, Kioll, Loki en Mohr)
- De Navigator, Leider en Huurlingenleider van de vorige karavaan
- De koks (3 Trollen en een Elf hulpje) (Gruk, Myl, Paer en Kyallian)
- De elf kooplieden (Shilien, Erethiel, Moradin, Bar'el Illudris)
- De windling (Hao)
- Jullie
- De passagiers van de oorspronkelijke karavaan (5)24. Er is een moord gepleegd!

De karavaan trekt twee dagen verder zonder incidenten, maar de ochtend van de derde dag weerklinkt een ijselijke gil uit een van de tenten. Freja is vermoord!
Olga heeft Freja's lijk vol messteken aangetroffen en haar spullen zijn helemaal doorsnuffeld.
Voordat de karavaan verdertrekt beslist Varyal dat het conflict tussen de drie verraders en onze helden nu meteen moet doorgaan omdat ze vermoedt dat dit iets te maken heeft met de moord.
Dit proces loopt af in het voordeel van onze avonturiers en Buxom wordt gevierendeeld.
Na het proces komt Jun de helden discreet vragen of zij zich tegen betaling willen bezighouden met het uitpluizen van deze moord.


25. Erethiel is dood

Er gaan nog twee dagen voorbij zonder incidenten terwijl de karavaan in rouw verdertrekt. Tijdens deze twee dagen komen onze helden het volgende te weten: Freja zou een relatie gehad hebben met Erethiel en een beetje jaloers zijn geweest op Varyal; de relatie tussen Varyal en Kilian is meer dan slechts meesteres-leerling.
Op de ochtend van de vijfde dag wordt Erethiel dood aangetroffen, men vermoedt dat hij de avond voordien vergiftigd is geweest. De helden verdenken eerst het keukenhulpje maar deze blijkt onschuldig te zijn.


Wordt vervolgd...

XP: 300

User avatar
David
Pawn of Evil
Pawn of Evil
Posts: 547
Joined: Tue Oct 07, 2003 3:16 pm
Contact:

Sessie van 16/06, Piraten, kooien en suikerspinnen

Postby David » Sat Jun 18, 2005 8:03 pm

Sessie van 16/06, Piraten, kooien en suikerspinnen

26. Brute Force Telepathie

Garak stelt voor om Varyal's hulp in te roepen om de moordenaar te vinden. Varyal moet dan gewoon meekomen terwijl Garak een voor een de mensen confronteert met het feit dat zij de moordenaar zouden zijn.
De (overblijvende) elfen worden op deze manier ondervraagd, net als de eerste zeven menners. Bij de achtste menner merkt Varyal dat ze haar truukje niet meer kan gebruiken. Dit blijkt ook het geval te zijn bij anderen die ze proberen ondervragen.


27. Gekooide mimes

De karavaan trekt verder nog voordat Erethiel goed en wel begraven is, en een paar uur verder op de weg ontdekken ze twee mimes. De hele karavaan trekt er gewoon langs, maar bij het passeren merken de helden dat het gaat om hun eigen mimes. Deze doen niettemin alsof ze vast zitten in een kooi en er niet uitkunnen. Ze lijken ook nogal geschokt door het voorkomen van onze helden.
Wanneer ze gewoon weggetrokken worden uit hun "kooi" komen ze niettemin wel weer vrij braafjes mee. Volgens de mimes zaten ze in een echte fysieke kooi en leek het alsof de anderen een soort van hele dikke mannen met kleine hoofdjes waren, en tubes in de plaats van vingers, waar slijm uitliep.


28. Vreemd aapje

De karavaan trekt verder terwijl onze helden proberen uit te zoeken wie de moordenaar nu net zou zijn, Niall ontdekt dat Meso eigenlijk een elementalist is, die wel bereid is om hem een paar truukjes te leren. Zodoende gaat Niall dus in de leer bij een van de handmaidens van Meso.
In de late namiddag merkt Niall plots een vreemde aap op, die er als volgt uitziet:
Image
Garak merkt deze aap ook op en besluit de volgende nacht wakker te blijven om hem alsnog te vangen, indien hij de karavaan zou volgen.
Garak valt ondanks z'n mooie voornemens vrijwel meteen in slaap en wordt de volgende ochtend pas wakker.


29. Piraten!

Die ochtend ziet Garak opnieuw het aapje verschijnen die een aantal dingen uit de voedselvoorraad heeft gepikt en hard aan het weglopen is. Garak volgt hem een heel eind maar dit blijkt vergeefs, de aap is ontsnapt. Niall merkt op dat deze aap geen natuurlijk wezen is, maar een soort van illusie-scheppend wezen.
Garak stelt zich bovenop een kar en doorzoekt de omgeving naar het aapje terwijl de karavaan verdertrekt.
Rond 16h komt de karavaan bij de Serpent-rivier aan en besluit hier halt te houden voor de nacht. Illieth gaat uit de bol natuurlijk en is een paar seconden later het water in. Wanneer Illieth na een paar minuten niet boven komt krijgt Garak wat argwaan en wandelt het water in richting Illieth. Hij merkt daar vier buisjes op die uit het water komen en plukt deze weg. Een paar seconden later komen er vier t'skrangs boven water, waarvan er één een groggy Illieth vastheeft.
Garak incasseert hun messteken en hakt dan vakkundig de arm af van een van hen, waarna de anderen maken dat ze wegkomen, Illieth achterlatend.


Wordt vervolgd...

XP: Kenneth 400/Anderen 300

User avatar
David
Pawn of Evil
Pawn of Evil
Posts: 547
Joined: Tue Oct 07, 2003 3:16 pm
Contact:

Postby David » Sat Jun 25, 2005 1:57 pm

Sessie van 22/06

30. Aap-anatomie 101

Onze helden gaan verder met het onderzoek en bij het zoeken naar aanwijzingen in de keuken merkt Niall dat Varyal een mes dat ze zou uitgeleend hebben komt terugbrengen.
Dit blijkt een loden mes te zijn dat hoofdzakelijk wordt gebruikt om heel zacht vlees precies mee te fileren. Wanneer Varyal 'geconfronteerd' wordt met haar ontlenen van het mes, toont ze Niall waarvoor ze het nodig had: ze heeft de vreemde aap gevonden die de karavaan al een tijdje blijkt te volgen en heeft deze opengesneden om hem te onderzoeken. Ze nodigt onze helden uit om de volledige vivisectie te komen bekijken samen met haar volgelingen. Niall en Illieth gaan hierop in.
Na deze leerzame ervaring gaat iedereen slapen.


31. Loak is geplooid

De volgende ochtend worden de mimes opnieuw wakker in een kooi die blijkbaar enkel zij kunnen zie en voelen. Wanneer iedereen zo ongeveer wakker is komt een van de menners in paniek vertellen dat Loak vermoord is. Ook zijn tent is doorsnuffeld. Loak's lijk is volledig gebroken en in rare hoeken geplooid.


32. Re: Piraten!

Aan de horizon verschijnt op de rivier een schip dat zich naar hen toe beweegt. Varyal en Jun bevelen de huurlingen zich op te stellen op de brug en deze te beschermen.
De piraten zijn echter uit op Illieth. Deze lijkt te gelijken op hun verdwenen en vermoedelijk overleden leider als twee druppels water. Ze stellen Illieth voor om te doen alsof hij de leider is en de kapitein van dit schip aan te stellen als nieuwe leider alvorens 'af te treden'.
Illieth weigert en er volgt een mime-duel tussen de kapitein en Zilnar, dat Zilnar wint.
Na dit duel is er met de kapitein geen zee meer te bevaren en hij draagt zijn mannen op gevechtsposities in te nemen.


Wordt vervolgd...

XP: 200

User avatar
David
Pawn of Evil
Pawn of Evil
Posts: 547
Joined: Tue Oct 07, 2003 3:16 pm
Contact:

Postby David » Sun Jul 10, 2005 4:10 pm

Sessie van 30/06

33. Chaaarge!

Na wat heen en weer geschreeuw tussen de piraten en de huurlingen stormen de piraten op de huurlingenpositie af, terwijl de stuurman over de linies springt om Zilnar te grijpen.
Zijn geluk lijkt echter op te zijn en Zilnar maakt hem vakkundig van kant door eerst zijn knie en nadien zijn gezicht tot emental te verwerken. Het gevecht loopt zeer voorspoedig af voor onze helden en de huurlingen, waarna de kapitein en z'n overlevende mannen zich overgeven...


34. Swag

De kapitein draagt z'n mannen verslagen op om het schip uit te laden en aan boord blijkt buiten de gebruikelijke buitgemaakte kandelaars en dure kleren ook een hele kist vol met zuiver metaal te zitten. Brynioch krijgt hiervan zijn deel, evenals een buisje gevuld met elementaire lucht.
Hoewel het vinden van zo'n hoeveelheid smidsgerei aan boord van een piratenschip nogal vreemd is, lijkt niemand er zich verder druk om te maken, en de karavaan trekt spoedig weer verder.


35. Ruzie tussen Varyal en Kilian

Met het verdertrekken van de karavaan spitsen onze helden zich ook opnieuw toe op het onderzoeken van de moorden die zich de voorbije dagen hebben voorgedaan.
Veel meer krijgen ze niet los uit de leden van de karavaan, die zich nu meer en meer terugtrekken in hun respectievelijke kliekjes.
Bij het afluisteren van een gesprek tussen Varyal en Kilian merkt Garak dat het niet meer zo botert tussen die twee. Ze schijnen ruzie te maken over iets dat "mislukt" zou zijn. Wanneer ze Garak opmerken stoppen ze met praten en praten verder in gedempte stemmen.


36. De aap is terug

Bij het avondeten merken een aantal leden van de karavaan plots de aap op van een paar dagen geleden en een woeste achtervolging wordt ingezet om deze te vangen.
Garak en Niall lopen de aap achterna, een bos in tot als ze hem kwijt zijn. Iets verder merken ze een grot op en ze besluiten deze dan te onderzoeken.


37. In de grot

Illieth heeft hen nu ook ingehaald en samen gaan ze de grot in, die de ingang lijkt te zijn van een groter ondergronds complex.
Bij het onderzoeken van dit complex ontdekken ze het ene onsmakelijke tafereel na het andere, gaande van een kind dat nog met de navelstreng aan z'n moeder verbonden is en zich enkel voedt van het vlees van deze moeder; tot twee mannen waarvan de ene met een steen de tanden van de andere aan het uitmeppen is.
Na wat ronddolen in deze gangen ontdekken onze helden een kamer waar licht uit komt...


38. L'xolial

Binnen in deze kamer zit een T'skrang met een harp die zichzelf voorstelt als L'xolial. Z'n harp schijnt een zekere macht te hebben over de protagonisten.
Tijdens een moment van helderheid besluiten Garak en Niall een gecombineerde aanval op hem uit te voeren terwijl Illieth hem afleid. Deze aanval heeft als gevolg dat Garak zwaargewond raakt en dan besluit weg te vluchten. Het vervolg verloopt zeer chaotisch, Garak probeert de harp stuk te maken maar dit lukt niet.
L'xolial lijkt ogenblikkelijk gekalmeerd en begint Niall om te praten om te blijven voor een babbeltje over het onderzoeken van moorden.
Illieth en Garak vluchten ondertussen weg om hulp te halen, maar Niall lijkt zich niet echt nog te bekommeren om het gevaar waarin hij zich bevindt.


Wordt vervolgd...

XP:
Kenneth, Roeland en Laurent: 400
Olivier: 350
De anderen: 300


Return to “Earthdawn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest